• TODA banner Adrian Snell 1 3.jpg
 • 20170922-Banner-Trouwdienst-Laura-ZW.jpg
 • TODA banner Adrian Snell 1 4.jpg
 • 20170922-Banner-Trouwdienst-Laura-FC.jpg
 • TODA kerstbomenbanner 2016.jpg
 • Voice_Male_Banner_FB_2019.jpg
 • banner-dickens02.jpg
 • TODA_banner_2013_actief.jpg
 • BannerVM2019_3.jpg
 • BannerPasenArjen3.2.jpg
 • BannerAdvendo2018.jpg
 • Banner-Kerstbomen-2018-TODA.jpg
 • TODA_en_Trinity_2016.jpg
 • TODA_Banner_Blasius_Delden_3.jpg
 • Toda Banner Queen.jpg
 • TODA_VM_Banner_1.jpg
 • banner 2kist hoog 15 cm breed.jpg
 • TODA banner Adrian Snell 1 2.jpg
 • banner-berlijn.jpg
 • banner18.jpg

Toda van toen

In september 1983 beginnen 7 jongeren van de Ontmoetingskerk uit Rijssen samen een zanggroepje. Al snel is het eerste optreden een feit, dat met positieve kritiek wordt ontvangen. Iedere donderdagavond wordt er gerepeteerd in de Ontmoetingskerk. Op kerstavond 1983 wordt in de kelder van de Ontmoetingskerk de eerste kerstnachtdienst gevierd.

In de loop van de jaren groeit het koor en worden er veel optredens verzorgd in de omgeving van Rijssen. Tevens komt een combo het koor versterken. Bij het eerste lustrum wordt de MC "Levend Water" gepresenteerd in de Ontmoetingskerk, met daarop tal van Nederlandse en Engelse gospelsongs. Binnen enkele maanden is de totale oplage uitverkocht.

Door de jaren heen lopen de vaste optredens in de Ontmoetingskerk als een rode draad door het leven van TODA. Ieder jaar wordt medewerking verleend aan een dienst in het paasweekend, de startzondag en uiteraard de kerstnachtdienst. Steeds wordt geprobeerd om ieder optreden mooi te laten aansluiten bij de dienst. Daarnaast wordt TODA een graag geziene gast bij jeugddiensten in andere kerken.

Het 10-jarig jubileum wordt gevierd met een groot concert in het Parkgebouw, waarbij alle oud-leden worden uitgenodigd aanwezig te zijn en enkele nummers mee te zingen.

Dan is het eindelijk zover: een CD-opname. Vele uren worden aan de voorbereiding en uitvoering besteed. Maar het resultaat mag er zijn: in oktober 1996 wordt de CD 'Ontmoeten' gepresenteerd in het Parkgebouw van Rijssen. Vele donateurs zijn hierbij aanwezig en zijn onder de indruk van de geleverde prestatie van allen die hebben meegewerkt aan het tot stand komen van de CD.

In 2000 wordt een concert gegeven met Remco Hakkert als solist. De eigen optredens van TODA en Remco, maar ook zeker de nummers die samen worden gezongen, worden door iedereen beantwoord met een groot applaus.

Het jaar 2001 is muzikaal gezien een rustig jaar, maar naar aanleiding van een idee van een van de koorleden wordt een nieuwe actie op poten gezet. Aan het begin van het jaar worden bij gemeenteleden kerstbomen opgehaald. En deze actie blijkt aan te slaan. Ieder jaar komen er meer aanmeldingen binnen dan het jaar ervoor!

In de zomer van 2002 wordt een derde bezoek gebracht aan Finsterwalde in het voormalig Oost-Duitsland. Er wordt gezongen op het Sängerfest, een groot muziekspektakel in de open lucht. Op zondag wordt er medewerking verleend aan de kerkdienst van de partnergemeente van de Ontmoetingskerk.

Op 12 april 2003 ontmoet TODA Barbara Lok in het Parkgebouw van Rijssen. Tijdens dit concert zingt TODA een aantal nummers, met en zonder combo. Ook Barbara laat op geheel eigen wijze van zich horen, en hier en daar treden ze ook gezamenlijk op.

2004 is wederom een gedenkwaardig jaar. TODA bestaat dan 20 jaar. Om dit de vieren worden enkele activiteiten op poten gezet. Zo wordt in het weekend van 11 juni een jubileumweekend georganiseerd, met als hoogtepunt een optreden in het Parkgebouw en een kortstondig optreden in de Ontmoetingskerk, samen met de oud-leden.

Vervolgens wordt een begin gemaakt met de repetities voor een volgende CD-opname. Na de opname van de solisten in juli en het combo in september gaat het koor in oktober een weekend de studio in. Ondertussen is het hele gezelschap ook nog weer 3 dagen naar Finsterwalde geweest om voor de tweede keer met succes deel te nemen aan het Sängerfest. 29 november van dat jaar mag het koor haar nieuwe CD presenteren.

Was 2004 een druk jaar, in 2005 gaat het tempo iets terug. Dit neemt niet weg dat ook in dat jaar een gedenkwaardig concert heeft plaatsgevonden. In juni mocht TODA namelijk een buitenoptreden verzorgen in het Park, samen met het Rijssens Mannenkoor en het Harmonie-orkest van Wilhelmina.

Na een wederom geslaagde kerstboomactie in januari 2006 werd er druk gerepeteerd voor het concert met de Christelijke Harmonie uit Hengelo, gehouden in maart. Daarna waren alle pijlen gericht op het donateurconcert in juni, waarvan de opbrengst bestemd was voor de jongeren(werk)reis naar Jankafalva. Na een wederom onvergetelijke koorreis naar Finsterwalde in augustus en een mooie startzondag in september werd al weer druk gerepeteerd voor kerstzangdienst op 20 december en de kerstnachtdienst op de 24e.

2007 is rustig begonnen voor TODA. De kerstboomactie begint onderhand een traditie te worden; ook steeds meer mensen melden zich via de website aan, een leuke ontwikkeling! Aangezien 2008 weer een jubileumjaar staat een groot deel van 2007 al in het teken daarvan. Er worden plannen gesmeed voor een groots kerstconcert in 2007, een kerst-CD in 2008 en een jubileumconcert om deze CD te presenteren.

De kerstbomen zijn inmiddels in 2008 niet meer uit ons takenpakket weg te denken. Kerstnummers zijn normaliter na oud en nieuw uit de koormappen verdwenen. Dit jaar ligt dat dus even anders: om op 7 en 8 maart de kooropnames te doen, moet er al vanaf begin januari gerepeteerd worden. Het combo staat echter op 8 en 9 februari al in de studio, waarna er al weer naar de komende optredens in maart, april en mei wordt toegewerkt.

Intussen zitten we niet stil, want de CD moet in de studio nog worden afgerond, terwijl ook het boekje en de CD-hoes in eigen beheer worden gemaakt. Daarnaast wordt begonnen met een draaiboek voor het komende jubileumconcert, terwijl en passant ook gewerkt voor aan een compleet nieuwe website. Naast ons eigen jubileum mochten we ook meewerken aan nog een bijzonder jubileum: Jan Getkate, onze toetsenist, geeft op 14 juni een jubileumconcert in de Schildkerk, om zijn 25-jarig "organistenjubileum" te vieren. Een bijzondere avond, waar we met een heel goed gevoel op terugijken.

Na de zomervakantie is de aandacht gericht op de startzondag, een mooie en leuke dienst, waarop wij maar ook alle "organisatoren" veel positieve reacties hebben gekregen. Hierna gaat al snel weer alle aandacht naar de CD- en jubileumactiviteiten. Op 21 november is de CD klaar en een dag later staat presenteert TODA deze tijdens een goed bezocht en memorabel concert. Onze dirigent wordt namelijk geridderd in een speciale en unieke orde. Nieuwsgierig? Wout wil u daar graag alles over vertellen. Al snel gaat de aandacht naar de op handen zijnde kerstoptredens in december, met als "vreemde eend in de bijt" het buitenoptreden op de kerstmarkt in Nijverdal.

Was 2008 een mooi en druk jaar, 2009 zou iets rustiger worden, te beginnen met de (9e) kerstboomactie. Het werd wederom een succes; maar liefst 450 bomen hebben we opgehaald. Nu de tenorgroep is versterkt met Engbert Walinga, mogen we ons weer gelukkig prijzen met een volledige bezetting. Het eerste optreden in 2009 was een doopdienst in de Kandelaar in Holten. Op Goede Vrijdag, de "Startzondag" in september en op Kerstavond hebben we gezongen in de Ontmoetingskerk. Daarnaast mochten we een van onze koorleden toezingen tijdens de kerkelijke inzegening van hun huwelijk. Met nog een aantal optredens in Vroomshoop, Enter, Tubbergen, Wezep en Nijverdal, kunnen we spreken van een mooi en muzikaal jaar. Intussen zijn we druk bezig met het opzetten van een project, wat we eind 2010 / begin 2011 in diverse kerken willen uitvoeren. Een en ander staat momenteel in de grondverf, we laten dus nog niets los. Verrassend wordt het wel.......

Uiteraard begint 2010 met de kerstboomactie op zaterdag 5 januari. De 450 bomen worden dankbaar in ontvangst genomen door de paasvuurbouwers van Dijkerhoek. Het eerste optreden in 2010 is op Goede Vrijdag. Jan Getkate begeleidt koor en samenzang. Een indrukwekkende dienst; bijzonder om hier als koor onderdeel van te zijn. Eind april geeft Jan aan te willen stoppen bij Toda. Voor hem een moeilijke beslissing, voor ons een flinke aderlating. De startzondag in september is ons laatste optreden samen. We zijn direct op zoek gegaan naar een opvolger en hebben deze gevonden in de persoon van Piet van Blanken.

Op 28 mei geven Werner en Renske elkaar het jawoord. Uiteraard is Toda ook van de partij; 's middags in de kerk met 3 liederen en 's avonds een gouwe ouwe met aangepaste tekst en een opdracht nadien. De week erop kunnen we de straat weer op voor de jaarlijkse Anjeractie, toch altijd weer goed voor een extraatje in de kas.

Direct na de zomervakantie staat het weekendje Finsterwalde op het programma; wederom een groot succes! Details staan op onze site onder het kopje "verhalen van leden". Maar ook hierna zitten we niet stil, er is nog genoeg te doen tot het eind van het jaar. In de "Ontmoetingskerk" hebben we eind september weer meegedaan met de startzondag. Vrijdag 8 oktober trouwt Gea met haar Hennie. Tijdens de dienst hebben we 3 nummers gezongen maar ook 's avonds laten we ons horen met een zelfbedacht lied en een opdracht. De week erop is het tijd voor de jaarlijkse donateuractie; een inspannend gebeuren, maar de opbrengst is elk jaar weer super!!! Zondag 17 oktober wordt gezongen in Vroomshoop, vanachter de kisten met sinaasappels. Helaas geeft Anne Meilink aan te stoppen bij Toda. Jammer voor haar, maar ook voor ons, we zullen haar enthousiasme en inzet zeker missen. Hannie Gosseling meldt zich als opvolger aan en met haar is de groep alten weer sterk vertegenwoordigd.

Op 12 december zingen we voor de 2e keer in de ontmoetingsdienst in Wezep. Ook nu weer een mooie dienst. Daarna richten we ons op de 2 kerstoptredens; de volkskerstzang met Muziekvereniging 'Wilhelmina' in de Dionysiuskerk te Rijssen. En het laatste optreden van dit jaar traditiegetrouw in onze eigen Ontmoetingskerk tijdens te kerstnachtdienst. Achteraf gezien toch nog best veel gedaan; voor het komende jaar alle hens aan dek voor ons project "De Vrijdenker"!

Het jaar 2011 staat volledig in het teken van de Vrijdenker en het TwenteMix concert.

In 2012 wordt het koor ook versterkt met twee nieuwe zangers: Dinja versterkt de sopranen en Arnold versterkt de tenoren. Dat leidt al snel tot een feestje: op 25 april 2013 geven Dinja en Arnold elkaar het jawoord. Rond Pasen wordt ook het project 'Want alzo lief...' twee keer uitgevoerd: een bijzonder en intiem optreden, dat vol positieve reacties wordt ontvangen. Dit project zal dan ook zeker in het komende jaar herhaald worden. Ook in het combo komt muzikale versterking: Jeroen treedt aan als kersverse gitarist. Ook het team van de sopranen wordt versterkt: Laura Metske neemt de plaats in van Monique Ligterink, die na vele jaren de microfoon doorgeeft.